Seminar

Bli med oss på seminar

Som medlem får du invitasjon til årlig seminar med LTF

Alle medlemmer i Løfteteknisk Forening inviteres årlig til seminar. Seminaret avholdes i Stavanger, Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø hvert år. Meld dere på i den byen som passer best.

Dette fagseminaret er ett av våre bidrag til at dere som medarbeidere i sakkyndige virksomheter er oppdatert til en hver tid. Alle må forholde seg til bransjens krav og standarder. På den måten økes kvaliteten slik at sertifisering og kontroll vil kunne avdekke mulige farlige forhold.

Dersom du ikke er medlem i LTF, men likevel ønsker å bli med oss på seminar så er du hjertelig velkommen. Ta kontakt med oss i dag for informasjon om påmelding og pris for ikke-medlemmer.

Husk at du som medlem i LTF kan logge deg inn i vår medlemsportal for å finne materiale og presentasjoner fra allerede avholdte seminarer.