Historie

Vår historie

Vi har fremmet våre medlemmers interesser siden 1991

Løfteteknisk Forening ble stiftet i 1991 og har over 30 års erfaring og historie i bagasjen. Behovet for foreningen oppstod tidlig på 90-tallet da mange aktører mente at det burde ryddes opp i hvem som var godkjent som sakkyndige personer innad i kranmiljøet. Det ble sagt og ment at mange sakkyndige ikke holdt mål faglig, og at det på nytt måtte søkes om godkjennelse for å bli sakkyndig. Man kunne risikere at man fikk inndratt godkjennelsen hvis man ikke oppfylte alle krav i form av utdannelse og praksis.

Det lå i kortene at mange sakkyndige personer ikke ville være i stand til å oppfylle kravene til formell utdannelse, og at kravet om ny godkjenning kunne få tilbakevirkende kraft som førte til at mange ville miste levebrødet sitt. Det kom også frem at store aktører tilknyttet Kranteknisk forening ville benytte denne muligheten til å sanere bort små aktører ut fra egne markedsinteresser.

Sakkyndige virksomheters stemme utad

Løfteteknisk Forening ble etablert for å ivareta rettighetene og jobbene til sakkyndige personer. Vi jobbet for å ivareta interessene til de som stod i fare for å miste levebrødet som sakkyndige personer. I regi av foreningen ble det rettet en henvendelse til Direktoratet for arbeidstilsynet hvor vi truet med rettssak dersom Direktoratet ikke gjorde retrett. Det hører med til historien at Direktoratet gjorde retrett og at vi i ettertid har følt at vi har fått gehør for det meste i direktoratet.

Det bør nevnes at Løfteteknisk forening aldri var uenig i at det på den tiden var nødvendig med en opprydning og nye regler, men at reglene burde gjelde for de som søkte godkjenning etter at reglene var innført. Det var viktig for oss at de som allerede hadde godkjenning og som hadde praktisert i henhold til godkjennelsen fortsatt skulle anses som kvalifisert som sakkyndig person.