Velkommen til
Løfteteknisk Forening

LTF: Sikkerhet i løftebransjen

Løfteteknisk Forening (LTF) er et landsomfattende nettverk av kompetente og dedikerte medarbeidere i sakkyndige virksomheter. Vi representerer en kjemperessurs for sikkerheten ved bruk av arbeidsutstyr i forbindelse med løft. Å være en sakkyndig virksomhet er et kvalitetsstempel som våre medlemmer er stolte av! Det viser at bedriften kan levere tjenester og sertifisere utstyr som er i samsvar med gjeldende krav, standarder og normer i løftebransjen. LTF ble etablert i 1991 og har i dag ca.200 medlemmer.

Hvorfor bør din bedrift bli medlem i LTF?

Bli en del av et landsomfattende nettverk med sakkyndige virksomheter innen løftebransjen. Sammen er vi en kjemperessurs for sikkerheten ved bruk av arbeidsutstyr og i forbindelse med løft. Våre samlinger er en sosial arena og gir mulighet for kompetansedeling med bedrifter innen samme bransje som deg.

Formål og visjon

Foreningens visjon er å til en hver tid arbeide for å høyne den faglige kompetansen til våre medlemmer gjennom veiledning, støtte og informasjon. Vi holder årlige seminarer med faglig påfyll og gir våre medlemmer en oppdatering på hvilke nye krav, standarder og normer som gjelder i løftebransjen. Vi har som formål å fremme våre medlemmers interesser, og å representere disse overfor myndigheter, organisasjoner og samfunnet for øvrig.

Bli med oss på seminar

Vi avholder årlig seminar i Stavanger, Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø. Ta med deg så mange medarbeidere du ønsker og meld dere på i den byen som passer best for dere. Vi gleder oss til å dele bransjekunnskap og ha spennende faglige diskusjoner med dere!