Om oss

Om Løfteteknisk Forening

Løfteteknisk Forening ble stiftet i 1991. LTF er et landsomfattende nettverk av kompetente og dedikerte medarbeidere i sakkyndige virksomheter som representerer en kjemperessurs for sikkerheten ved bruk av arbeidsutstyr og i forbindelse med kranløft. Vi er i dag ca.200 medlemmer, noe som er fantastisk!

Foreningen, og sakkyndig kontroll forøvrig, er basert på tillit til at de sertifiserte virksomhetene arbeider i henhold til regelverket som til enhver tid gjelder for løftebransjen. De sakkyndige virksomhetene må kjenne sin rolle, og skille klart mellom det å utføre service og det å utføre sertifisering og kontroll.

Hva er foreningens formål i dag?

Løfteteknisk Forening har som formål å ivareta og å fremme medlemmenes felles interesser og å representere disse overfor myndigheter, institusjoner og organisasjoner og samfunnet for øvrig. Vi arbeider også for å høyne den faglige kompetansen til medlemmene gjennom faglig veiledning, støtte og informasjon. Foreningen er en arena for kompetansedeling og oppdatering på nye krav og standarder i bransjen. Dette bidrar til å øke kvalitetsnivået på sertifiseringene som kommer våre kunder til gode og øker sakkyndige virksomheters omdømme.

Bli med oss på seminar

Kompetanseheving og kompetansedeling mellom medlemmene er noen av formålene med Løfteteknisk Forening. Vi gjør dette blant annet ved å avholde årlige seminarer hvor vi går gjennom nye regler, frister og protokoller som våre medlemmer må vite om. I tillegg kjører vi åpne diskusjoner der våre medlemmer kan ytre sine meninger om tema som er relevant for løftebransjen. Vi drøfter saker som har vært viktige i bransjen det siste året og sørger for at alle medarbeidere i sakkyndige virksomheter er så oppdaterte som mulig.

Vi avholder seminar i Stavanger, Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø hvert år. Meld dere på i den byen som passer best og ta med så mange ansatte fra bedriften som dere selv ønsker.