Aktuelt

Oppsummering seminar 2018

Periodisk sakkyndig kontroll i coronatider oppsummering Seminar 2018

Seminar 2018 gikk av stabelen i Trondheim, Tromsø, Oslo, Bergen og Stavanger (4 sesjoner), i begynnelsen av november.

Foredragsholdere var :

Einar Berggraf – Daglig leder LTF og Sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet AS
Arnfinn Sørskår – Faglig leder/juridisk rådgiver

Totalt var det ca 210 deltakere.

Temaer som ble gjennomgått var:

  • Eierskap til normer og gjennomgang av regelverk
  • Dokumentert vedlikehold iht forskrift
  • Uavhengighet og kontroll i praksis
  • Oppdatering av kompetanse
  • Oppdatering av kompetanse
  • Roller og ansvar i sakkyndig virksomhet
  • Hvordan utføre sakkyndig kontroll
  • Dokumentasjon på sakkyndig kontroll
  • Saker fra Fagforum

Som vanlig var det litt forskjellig deltakelse i diskusjonene fra deltakernes side.
Og vi fornærmer vel ingen med å røpe at den største diskusjonsaktiviteten var i Tromsø.