Aktuelt

Oppsummering seminar 2017

OPPSUMMERING SEMINAR 2017

Årets seminarrekke til Løfteteknisk forening er nå gjennomført, med svært god oppslutning; 210 deltakere.
Seminarene ble avholdt i Trondheim, Tromsø, Bergen og i Stavanger (4 arrangementer) med daglig leder i Sertifiseringsorganet, Einar Berggraf, og Erling J Wiig som forelesere.

Det var følgende hovedtemaer:

● Minikraner 2 – 10Tm
● Hurtigkoblinger for arbeidsutstyr; hvordan utføres sakkyndig kontroll?
● Kjøreteknisk kontroll av mobilkraner og andre motorredskaper
● Solskjerming av førerhytter
● Kran på fôrflåter
● Uavhengighet i kontrollarbeidet
● Krav til fagpersonale
● Krav til standarder
● Endring i presentasjon av forskriftene
● Revisjon av normer for kontrollomfang
● Revisjon av Tilleggskriterier for Sakkyndig virksomhet
● Hva kreves av kunnskap om standarder hos sakkyndige virksomheter
● Endringer i veiledninger i direktiver

Det vil bli sendt ut bekreftelse på deltakelse med det første.
Kopi av presentasjonen som ble vist kan lastes ned fra kundeportalen.
I tillegg har vi lagt ut svar på diverse spørsmål som ble reist under seminarene.