Aktuelt

Oppsummering LTF seminar 2016

Oppsummering LTF seminar 2016

Seminarrekken til Løfteteknisk forening ble avsluttet med seminaret sist torsdag i Molde.

Som kjent ble det avholdt seminar i Trondheim, Tromsø, Bergen, Stavanger (4 arrangementer), i tillegg til i Molde. I alt var det 205 deltakere.

Det vil bli sendt ut bekreftelse på deltakelse med det første.

Inne i kundeportalen finner dere presentasjonen som ble gått gjennom under seminaret. Benytt presentasjonen til orientering for andre i virksomheten som er involvert i sakkyndig kontroll.
I tillegg har vi lagt ut svar på diverse spørsmål som ble reist under seminarene, vedrørende

• Personløft
• Kontroll av kraner i oppdrettsnæringen
• ILO-sertifikater
• Krav til bruksanvisning

Alt dette er ikke klart ennå, men vil komme her med det første.

Vi har gått igjennom tilbakemeldingene dere har gitt vdr seminaret og har merket oss følgende punkter:

• Sette av lengere tid både til tekniske temaer og til sosialisering og samtale, evt avslutning med med middag
• Ta opp temaer vdr. masseforflytningsmaskiner og gaffeltrucker
Vi er allerede i gang med vurdering av temaer og gjennomføring vdr dette.
Vi skal også gå igjennom besvarelsene på spørsmålene vi stilte; vi registrerte at mange av dere jobbet intenst med svarene; bra!
Det vi kan trekke av konklusjoner blir viktige for oss i samarbeidet med Arbeidstilsynet og i SGS, og ikke minst i forbindelse med den kommende revisjonen av Tilleggskriteriene.