Standarder

Standardene er fastsatt av Standard Norge www.standard.no, og standardiseringens salgsselskap Pronorm som har en nettbutikk der en kan få informasjon om hvilke standarder som er tilgjengelige. De tilbyr også abonnementsordninger. Les mer på: www.pronorm.no

Kjetting- og kjettingredskaper

 • NS-EN 818-1 Kortlenket kjetting for løft – Sikkerhet – Del 1: Generelle krav til godkjenning
 • NS-EN 818-2 Kortlenket kjetting for løft – Sikkerhet – Del 2: Medium kalibrert kjetting for kjettingredskap – Grad 8
 • NS-EN 818-3 Kortlenket kjetting for løfteformål – Sikkerhet – Del 3: Mediumkalibrert kjettingslings – Klasse 4
 • NS-EN 818-4 Kortlenket kjetting for løft – Sikkerhet – Del 4: Kjettingredskap – Grad 8
 • NS-EN 818-5 Kortlenket kjetting for løfteformål – Sikkerhet – Del 5: Kjettingslings – Klasse 4
 • NS-EN 818-6 Kortlenket kjetting for løfteformål – Sikkerhet – Del 6: Kjettingslings – Informasjon om bruk og vedlikehold utarbeidet av produsenten
 • NS-EN 818-7 Kortlenket kjetting for løfteformål – Sikkerhet – Del 7: Finkalibrert kjettingslings for taljer, klasse T (Type T, DAT og DT)

Komponenter til kjettingredskaper

 • NS-EN 1677-1 Komponenter for slings – Sikkerhet – Del 1: Smidde komponenter, klasse 8
 • NS-EN 1677-2 Komponenter for slings – Sikkerhet – Del 2: Smidde løftekroker med sperreleppe, klasse 8
 • NS-EN 1677-3 Komponenter for slings – Sikkerhet – Del 3: Smidde selvlåsende løftekroker – Klasse 8
 • NS-EN 1677-4 Komponenter for slings – Sikkerhet – Del 4: Løkker, klasse 8
 • NS-EN 1677-5 Komponenter for slings – Sikkerhet – Del 5: Smidde løftekroker med sperreleppe – Klasse 4
 • NS-EN 1677-6 Komponenter for slings – Sikkerhet – Del 6: Løkker – Klasse 4

Sjakler

 • NS-EN 13889 Smidde stålsjakler for løfteformål – D-sjakler og harpesjakler – Klasse 6 – Sikkerhet

Fiberstropper

 • NS-EN 1492-1 Tekstilslings – Sikkerhet – Del 1: Spesifikasjon for flatvevde båndstropper, laget av kunstfiber, for generell bruk – (innbefattet rettelsesblad AC:2006)
 • NS-EN 1492-2 Tekstilslings – Sikkerhet – Del 2: Spesifikasjon for rundslings, laget av kunstfiber, for generell bruk – (innbefattet rettelsesblad AC:2006)
 • NS-EN 1492-4 Tekstilslings – Sikkerhet – Del 4: Løftestropper for generell bruk laget av natur- og kunstfiber

Ståltau

 • NS-EN 12385-1 Ståltau – Sikkerhet – Del 1: Generelle krav
 • NS-EN 12385-2 Ståltau – Sikkerhet – Del 2: Definisjoner, betegnelser og klassifisering
 • NS-EN 12385-3 Ståltau – Sikkerhet – Del 3: Informasjon om bruk og vedlikehold
 • NS-EN 12385-4 Ståltau – Sikkerhet – Del 4: Ståltau for generell bruk
 • NS-EN 12385-5 Ståltau – Sikkerhet – Del 5: Ståltau for heiser – (innbefattet rettelsesblad AC:2005)
 • NS-EN 12385-6 Ståltau – Sikkerhet – Del 6: Ståltau for bergverksheiser
 • NS-EN 12385-7 Ståltau – Sikkerhet – Del 7: Lukkede spiralslåtte ståltau for bergverksanlegg
 • NS-EN 12385-8 Ståltau – Sikkerhet – Del 8: Trekk- og bærende ståltau for kabelbaner til transport av mennesker
 • NS-EN 12385-9 Ståltau – Sikkerhet – Del 9: Lukkede, spiralslåtte, bærende ståltau for kabelbaner til transport av mennesker
 • NS-EN 12385-10 Ståltau – Sikkerhet – Del 10: Spiralslåtte ståltau for generell konstruksjonsmessig bruk

Ståltaustropper

 • NS-EN 13414-1 Ståltauslings – Sikkerhet – Del 1: Slings for generelle løfteformål
 • NS-EN 13414-1:2003/A1 Endringsblad A1 – Ståltauslings – Sikkerhet – Del 1: Slings for generelle løfteformål
 • NS-EN 13414-2 Ståltauslings – Sikkerhet – Del 2: Informasjon om bruk og vedlikehold som skal gis av produsenten
 • NS-EN 13414-2:2003/A1 Endringsblad A1 – Ståltauslings – Sikkerhet – Del 2: Informasjon om bruk og vedlikehold som skal gis av produsenten
 • NS-EN 13414-3 Ståltauslings – Sikkerhet – Del 3: Endeløse stropper og stropper med bløte øyer
 • NS-EN 13411-1 Endeavslutninger på ståltau – Sikkerhet – Del 1: Kauser for ståltauslings
 • NS-EN 13411-2 Endeavslutninger på ståltau – Sikkerhet – Del 2: Håndspleiste øyer for ståltauslings
 • NS-EN 13411-3 Endeavslutninger på ståltau – Sikkerhet – Del 3: Pressing av endefester – (innbefattet rettelsesblad AC:2005)
 • NS-EN 13411-4 Endeavslutninger på ståltau – Sikkerhet – Del 4: Støpte endefester
 • NS-EN 13411-5 Endeavslutninger på ståltau – Sikkerhet – Del 5: U-boltklemmer for ståltau
 • NS-EN 13411-6 Endeavslutninger på ståltau – Sikkerhet – Del 6: Asymmetriske kilelåste beslag
 • NS-EN 13411-7 Endeavslutninger på ståltau – Sikkerhet – Del 7: Symmetriske kilelåste beslag