Linker

Tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet – § 58

Normer for kontrollomfang SGS

Arbeidstilsynet
Forskrifter. Utpekte sertifiseringsorganer.

Tilleggskriterier for sakkyndig viksomhet

Sertifiseringsorganet
Sertifiseringsorganet for sakkyndige virksomheter