Bli medlem

Som medlem i Løfteteknisk Forening (LTF) har du rett til bistand vedrørende tekniske problemstillinger.
Du har også rett til juridisk bistand.

Som medlem i foreningen er du også medeier i Sertifiseringsorganet for Sakkyndig Virksomhet AS.
LTF eier dette selskapet 100% og derved er det foreningens styre som til enhver tid er generalforsamling i selskapet og blant annet bestemmer styresammensetning i selskapet.

Les mer om medlemskap i løfteteknisk forening under Vedtekter

For informasjon ang. medlemskap, vennligst send en epost til post@lofteteknikk.no