Aktuelt

Periodisk sakkyndig kontroll i coronatider

31-03-2020

Norsk olje og gass har på vegne av operatørene i bransjen informert Petroleumstilsynet om hvordan årlig sakkyndig kontroll av løfteutstyr jf. NORSOK R-003 (vedlegg H) vil gjennomføres med kompenserende tiltak ref. styringsforskriften § 22, 3. ledd dersom det blir mangel på kontrollører som følge av Covid 19-smitte-situasjonen og årlig kontroll må utsettes.

Les mer om dette her:

https://www.norskoljeoggass.no/om-oss/nyheter/2020/03/arlig-sakkyndig-kontroll-av-lofteutstyr-og-midlertidige-kompenserende-tiltak-som-folge-av-covid-19-smittesituasjon/

Legg merke til at dette ikke er noen fritt frem til å utsette kontroller, men at kontrollene kan utsettes dersom det ikke er tilgjengelig kvalifiserte kontrollør og at det i tillegg iverksettes kompenserende tiltak.

Dette gjelder KUN arbeidsutstyr som hører under Petroleumstilsynet sitt ansvarområde.

Når det gjelder utstyr som hører under Arbeidstilsynet sitt ansvarsområde understreker vi at 12mnd regel eller annen periode i henhold til produsentens bruksanvisning, det vil si at kontroll innen utløpsmåned for Bruksattest, skal overholdes.

Oppsummering Seminar 2018

09-01-2019

Seminar 2018 gikk av stabelen i Trondheim, Tromsø, Oslo, Bergen og Stavanger (4 sesjoner), i begynnelsen av november.
Foredragsholdere var :
Einar Berggraf – Daglig leder LTF og Sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet AS
Arnfinn Sørskår – Faglig leder/juridisk rådgiver

Totalt var det ca 210 deltakere.

Temaer som ble gjennomgått var:

1. Eierskap til normer og gjennomgang av regelverk
2. Dokumentert vedlikehold iht forskrift
3. Uavhengighet og kontroll i praksis
4. Oppdatering av kompetanse
5. Bremsekontroll på motorredskap
6. Roller og ansvar i sakkyndig virksomhet
7. Hvordan utføre sakkyndig kontroll
8. Dokumentasjon på sakkyndig kontroll
9. Saker fra Fagforum

Som vanlig var det litt forskjellig deltakelse i diskusjonene fra deltakernes side.
Og vi fornærmer vel ingen med å røpe at den største diskusjonsaktiviteten var i Tromsø.

Deltakerne på seminaret har fått en web-adresse hvor presentasjonen som ble vist kan lastes ned.

 

Seminar 2018

27-10-2018

Årets seminar i regi av Løfteteknisk Forening avholdes som følger:

Trondheim:  Tirsdag 6. november kl.11.00 til 14.00
Sted: Radisson Blu Hotel Trondheim Airport, Værnes

Tromsø:  Onsdag 7. november kl.11.30 til 16.00
Sted: Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6, 9008 Tromsø

Oslo:   Torsdag 8. november kl.11.00 til 14.00
Sted: Comfort Hotel Runway, Hans Gaarders veg 27, Gardermoen

Bergen:  Mandag 12.november kl.11.00 til 14.00
Sted: Radisson Blu Royal Hotel Bryggen Dreggsallmenningen 1, Bergen

Stavanger:  Tirsdag 13. november kl.09.00 til 12.00 og 13.00 til 16.00
Onsdag 14.november kl.09.00 til 12.00 og 13.00 til 16.00
Sted: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, Stavanger

Påmelding: post@sertifiseringsorganet.no innen 2018-10-26

Temaer som skal gjennomgås:

1. Eierskap til normer og gjennomgang av regelverk
2. Dokumentert vedlikehold iht forskrift
3. Uavhengighet og kontroll i praksis
4. Oppdatering av kompetanse
5. Bremsekontroll på motorredskap
6. Roller og ansvar i sakkyndig virksomhet
7. Hvordan utføre sakkyndig kontroll
8. Dokumentasjon på sakkyndig kontroll
9. Saker fra Fagforum

Foredragsholdere er:
Einar Berggraf – Daglig leder LTF og Sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet AS
Arnfinn Sørskår – Faglig leder/juridisk rådgiver

Påmelding sendes pr epost til post@lofteteknikk.no.

Nye arbeidsmiljøforskrifter

17-02-2016

Fra 1.januar 2013 opphørte Bruksforskriften (best.nr.555) å gjelde.Fra samme dato er reglene om sakkyndig kontroll å finne i forskrift om utførelse av arbeid (best.nr.703) og forskrift om administrative ordninger (best.nr.706)