Oppsummering Seminar 2018

Seminar 2018 gikk av stabelen i Trondheim, Tromsø, Oslo, Bergen og Stavanger (4 sesjoner), i begynnelsen av november.
Foredragsholdere var :
Einar Berggraf – Daglig leder LTF og Sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet AS
Arnfinn Sørskår – Faglig leder/juridisk rådgiver

Totalt var det ca 210 deltakere.

Temaer som ble gjennomgått var:

1. Eierskap til normer og gjennomgang av regelverk
2. Dokumentert vedlikehold iht forskrift
3. Uavhengighet og kontroll i praksis
4. Oppdatering av kompetanse
5. Bremsekontroll på motorredskap
6. Roller og ansvar i sakkyndig virksomhet
7. Hvordan utføre sakkyndig kontroll
8. Dokumentasjon på sakkyndig kontroll
9. Saker fra Fagforum

Som vanlig var det litt forskjellig deltakelse i diskusjonene fra deltakernes side.
Og vi fornærmer vel ingen med å røpe at den største diskusjonsaktiviteten var i Tromsø.

Deltakerne på seminaret har fått en web-adresse hvor presentasjonen som ble vist kan lastes ned.

 

Tilbake til nyheter