Nye arbeidsmiljøforskrifter

Fra 1.januar 2013 opphørte Bruksforskriften (best.nr.555) å gjelde.Fra samme dato er reglene om sakkyndig kontroll å finne i forskrift om utførelse av arbeid (best.nr.703) og forskrift om administrative ordninger (best.nr.706)

Tilbake til nyheter